Boşnak Sigorta ve Arabuluculuk Hizmetleri

Kişisel Veriler Politikası

1. GİRİŞ

Boşnak Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd Şti olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmeliklere uygun bir şekilde hareket etmeyi taahhüt ederiz.

2. TANIMLAR

 • Açık rıza: Bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
 • Anonim hale getirme: Kişisel verilerin kimliği belirlenemez hale getirilmesi.
 • İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
 • Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait bilgiler.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Hassas bilgiler.
 • Kişisel verilerin işlenmesi: Veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

3. TEMEL İLKELER

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk.
 • Doğru ve güncel veri kullanımı.
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda işleme.
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanım.
 • Verilerin belirlenen süre kadar muhafaza edilmesi.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKA UYGUNLUĞU

Kişisel veriler, Kanunun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenir. Açık rıza, yasal yükümlülük, sözleşme ilişkisi gibi hukuki sebeplere dayanır.

5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI VE BİLGİLENDİRİLMESİ

Kişisel veri sahipleri, verilerinin nasıl işlendiği ve hakları konusunda bilgilendirilir. Aydınlatma metni ilgili kişilere sunulur.

6. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Teknik ve idari tedbirler alınarak kişisel verilerin güvenliği sağlanır. Ağ güvenliği, eğitim programları, gizlilik taahhütleri gibi önlemler uygulanır.

7. VERİ İŞLEME FAALİYETLERİ

 • Kamera İle İzleme: Genel Merkez ofisinde sadece güvenlik amacıyla kamera izleme yapılır.
 • Ziyaretçi Giriş-Çıkışları: Fiziki ortam güvenliği için kamera kaydı tutulur.
 • İnternet Sitesi Ziyaretçileri: Site ziyaretçilerinin hareketleri teknik vasıtalarla kaydedilir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kişisel veriler, gerektiğinde kişinin talebi veya mevzuat gereği silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

9. DEĞİŞİKLİKLER

KVK Politikası’nda yapılan değişiklikler, yeni politika yayınlandığı gün geçerlilik kazanır. İlgili kişilere bilgilendirme yapılır.